1. 1

  บริษัท ภูฟ้าดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  เชียงราย
  121/577-9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 57100

  บริษัท ภูฟ้าดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 2. 2

  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  สมุทรปราการ
  225/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 10540

  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 3. 3

  บริษัท แดนดีฟู้ด จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  สมุทรปราการ
  55/5 หมู่ 8 ซอยวัดบัวลอย ถนนวัดศรีวรีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง 10540

  บริษัท แดนดีฟู้ด จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 4. 4

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอคาชิฟู๊ด

  ลูกกวาดและขนม-ขายส่งและผู้ผลิต

  กรุงเทพมหานคร
  27 หมู่บ้านเจ้าพระยา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 10170

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอคาชิฟู๊ด

  -

  เพิ่มเติม
 5. 5

  บริษัท ซิตี้แคนดี้ จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  สมุทรสาคร
  153 หมู่ 9 ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน 74130

  บริษัท ซิตี้แคนดี้ จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 6. 6

  บริษัท สามหยดทิพย์ จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  นครนายก
  74/4-5 หมู่ 7 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก 26000

  บริษัท สามหยดทิพย์ จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 7. 7

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  เชียงใหม่
  175/4 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 50290

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์

  -

  เพิ่มเติม
 8. 8

  บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  นครปฐม
  88/8 หมู่ 2 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม 73000

  บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 9. 9

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่งเต็ก

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  กรุงเทพมหานคร
  111 ตรอกอิศรานุภาพ ซอยเจริญกรุง 16 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 10100

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่งเต็ก

  -

  เพิ่มเติม
 10. 10

  บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม และ ขายส่งลูกกวาด ขนม

  กรุงเทพมหานคร
  122 – 123 หมู่ที่ 7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 10240

  บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 11. 11

  บริษัท ผลิตภัณฑ์ขนมตราระฆังทอง จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  สมุทรสาคร
  8/10 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000

  บริษัท ผลิตภัณฑ์ขนมตราระฆังทอง จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 12. 12

  บริษัท เฮสโกฟู้ด จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  สมุทรปราการ
  99/5 หมู่ 7 ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ตราด กม.19 อำเภอบางพลี 10540

  บริษัท เฮสโกฟู้ด จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 13. 13

  บริษัท ชาครียะ จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  สมุทรปราการ
  49/17 หมู่ 17, ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว, ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

  บริษัท ชาครียะ จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 14. 14

  บริษัท เม่งเซ้ง จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  นครปฐม
  32/5 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน 73110

  บริษัท เม่งเซ้ง จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 15. 15
 16. 16

  บริษัท ศิริทรัพย์ (1999) จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  อุดรธานี
  299/43 ถนนประจักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี 41000

  บริษัท ศิริทรัพย์ (1999) จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 17. 17
 18. 18

  บริษัท อิตานิซัง จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  ปทุมธานี
  60/68 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 12120

  บริษัท อิตานิซัง จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 19. 19

  บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด

  ลูกกวาดและขนม-ขายส่งและผู้ผลิต

  สมุทรสงคราม
  31 ถนนประชาอุทิศ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา 75110

  บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่

  -

  เพิ่มเติม
 20. 20

  บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

  ผลิตลูกกวาด ขนม ขายส่งลูกกวาด ขนม

  พระนครศรีอยุธยา
  365 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน 13160

  บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

  -

  เพิ่มเติม