1. 1

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

  บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เปนหนึงในผูนำตลาดเครืองแกวของเอเชีย ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหนายภาชนะเครืองแกวคุณภาพดี เพือตอบสนองความตองการของลูกคาไม...

  เพิ่มเติม
 2. 2
 3. 3

  บริษัท บางกอกโมเดิร์น กลาสแวร์ จำกัด

  กรุงเทพมหานคร
  137/41 หมู่ 1, ซอยเพชรเกษม 98/1 ถนนเพชรเกษม, แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, 10160

  บริษัท บางกอกโมเดิร์น กลาสแวร์ จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 4. 4

  บริษัท ทีซีไอ โอเชียน จำกัด

  ขวดแก้ว
  ขวดโหลแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  1091/21 ซ.เพชรบุรี31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 10400

  TCI OCEAN CO., LTD.

  บริษัท ทีซีไอโอเชียน จำกัด เปนบริษัทชันนำในการผลิตและจำหนาย เครืองแกว ขวด เครืองใชในครัว/โตะอาหาร ตลอดจนการพิมพลายบนภาชนะตางๆ บริษัทฯ มีประสบการณการมานานกวา...

  เพิ่มเติม
 5. 5

  บริษัท โอเชี่ยน กล๊าส จำกัด (มหาชน)

  ผลิตแก้วไวท์ จำหน่ายแก้วไวท์

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91, อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34, ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

  บริษัท โอเชี่ยน กล๊าส พับพลิค จำกัด

  -

  เพิ่มเติม
 6. 6
 7. 7

  บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด

  • จำหน่ายเครื่องแก้ว
  • ขายส่งเครื่องแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  32/14-16 หมู่ 1, ถนนสุขาภิบาล 5, แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, 10220
 8. 8

  บริษัท ยูเนียนกลาส จำกัด

  ผู้ผลิตเครื่องแก้ว จาน ชาม ถ้วย แก้วหู และขวด บริษัทยินดีผลิตเครื่องแก้ว

  สมุทรปราการ
  49 หมู่ 3, ถนนแพรกษา, ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, 10280
 9. 9
 10. 10
 11. 11

  บริษัท บางกอกโมเดิร์นกลาสแวร์ จำกัด

  บีเอ็มจี BMGผลิตและจำหน่ายกระจกแปรรูป เช่น จาน ถาดบี

  กรุงเทพมหานคร
  9 หมู่ 1 ซอย 98/1, เพชรเกษม, แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม, 10160
 12. 12
 13. 13
 14. 14

  บริษัท แก้วบูรพาโรงงาน จำกัด

  ผลิตเครื่องแก้วและส่วนประกอบโคมไฟ แก้วน้ำ, แก้วเหล้า, แจกันแก้ว, แก้วสี, โป๊ะแก้ว, โคมไฟแก้ว, แก้มนม, แก้วทำด้วยมือ, เครื่องแก้ว

  กรุงเทพมหานคร
  480, เพชรเกษม, แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม, 10160
 15. 15

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช อมรเจริญ (กรุงเทพ)

  เครื่องแก้วตกแต่งสวยงาม เครื่องแก้วจานชามบนโต๊ะอาหาร และสินค้าครัวเรือนประเภทสแตนเลส อลูมิเนียมและพลาสติก

  กรุงเทพมหานคร
  574, วานิช 1, แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม, 10100
 16. 16
 17. 17
 18. 18

  บริษัท ชีวา เดคคอร์ จำกัด

  ผู้ผลิตเครื่องแก้ว
  จานชามแก้ว แจกัน เครื่องครัว

  ปทุมธานี
  49/355 หมู่บ้านบุศรินทร์, เสมาฟ้าคราม, ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี, 12130
 19. 19

  บริษัท โอเชียนซาซากิกลาส จำกัด

  เครื่องแก้ว
  ผลิตเครื่องแก้ว สินค้าเครื่องแก้วขายส่ง

  กรุงเทพมหานคร
  75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2, แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม, 10110
 20. 20