โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

Organisation
หมู่ที่ 6, ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, 52130
  • Tel 054-274 454
  • จัดเก็บข้อมูล