โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

Organisation
12 หมู่ 15, ถนนวิจารณ์รังสรรค์, ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู, 39000
  • Tel 042-312 344
  • Tel 042-312 345
  • Tel 042-312 346
  • จัดเก็บข้อมูล