พี เอส รีสอร์ท

Business Listing
679, ถนนเพชรเกษม, ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 90110
  • Tel 074-555 486
  • Tel 074-555 487
  • Fax 081-986 2428
  • จัดเก็บข้อมูล