ร้าน เกาะลันตา พิซเซอเรีย

Business Listing
5/5, ซอย 5 ถนนนิมมานเหมินทร์, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50200
  • Tel 053-212 022
  • Mobile Phone 089-632 6223
  • E-Mail
  • จัดเก็บข้อมูล