โรงเรียนศรีไพรวิทยา

Organisation
147 หมู่ที่ 13, ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก, ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67280
  • Mobile Phone 081-786 2712
  • จัดเก็บข้อมูล