มัสยิดสีชมพู

Organisation
หมู่ 9, ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, 67210
  • Tel 056-568 069
  • Mobile Phone 084-620 4688
  • จัดเก็บข้อมูล