ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Branch Listing
517, ถนนสุขสถิตย์, ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 57000
  • Tel 053-711 255
  • Tel 053-711 256
  • Tel 053-711 257
  • Tel 053-711 258
  • Fax 053-711 256
  • Website www.bangkokbank.com
  • จัดเก็บข้อมูล