ธนาคารกรุงไทย

Branch Listing
18 หมู่ที่ 1, ถนนเพชรเกษม, ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง, 93160
  • Tel 074-695 138
  • Tel 074-695 139
  • จัดเก็บข้อมูล