โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

Organisation
1390, ถนนประชาสงเคราะห์, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร, 10400
  • Tel 02-245 4338
  • Tel 02-245 1966
  • Fax 02-644 1014
  • จัดเก็บข้อมูล