โรงเรียน วัดอุทัยธาราม

Organisation
1, ถนนกำแพงเพชร 7, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310
  • Tel 02-252 7011
  • จัดเก็บข้อมูล