องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

Government
หมู่ 1, อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห, ถนนหลวงสาย 2022, ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี, 41150
  • Tel & Fax 042-236 148
  • จัดเก็บข้อมูล