องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี

Government
หมู่ที่ 4, อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี, ถนนหลวงสาย 2134, ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ, 37000
  • จัดเก็บข้อมูล