องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

Government
หมู่ที่ 5, อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว, ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39000
  • Tel 042-314 359
  • Fax 042-314 359
  • จัดเก็บข้อมูล