โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

Business Listing
เลขที่ 179/9 หมู่ 4, ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน, 51000
  • Tel 053-512-274
  • Fax 053-512-273
  • Website rpl.ac.th
  • จัดเก็บข้อมูล