สตาร์บัค

Branch Listing
7/222, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1, ถนนบรมราชชนนี, แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, 10700
  • Tel 02-884 9576
  • จัดเก็บข้อมูล