องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

Government
หมู่ 8, ถนนพะเยา - เชียงคำ, ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, 56120
  • Tel 054-425-136
  • Fax 054-425-711
  • จัดเก็บข้อมูล