สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า

Government
เลขที่ 99 หมู่ที่ 11, ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี, 20000
  • Tel 038-056 456
  • Fax 038-055 576
  • จัดเก็บข้อมูล