สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด

Government
เลขที่ 333 หมู่ที่ 3, ถ.นารถมนตเสวี1, ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี, 20000
  • Tel 038-398 046
  • จัดเก็บข้อมูล