โรงแรมโอฆะนคร

Business Listing
เลขที่ 2/91, ถนนศรีมาลา, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, 66000
  • Tel 056-651 122
  • Fax 056-651 002
  • จัดเก็บข้อมูล