โรงแรม ศรีมาลา 2

Business Listing
เลขที่ 2/84, ถนนศรีมาลา, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร, 66000
  • Tel 056-611 322
  • Fax 056-650 667
  • จัดเก็บข้อมูล