สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

Government
เลขที่ 1299, ถนนบรมไตรโลกนารถ 2, อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000
  • จัดเก็บข้อมูล