สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

Government
เลขที่ 405 หมู่ 6, ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 57100
  • Tel 053-152 077
  • Fax 053-152 073
  • E-Mail
  • จัดเก็บข้อมูล