สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

Government
200 หมู่ 9, ถนนสระบุรี-หล่มสัก, ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์, 67160
  • Tel 056-731 410
  • Fax 056-731 777
  • จัดเก็บข้อมูล