โรงเรียนลาซาลจันทบุรี

Government
เลขที่ 58 หมู่ 1, ถนนริมน้ำ, ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, 22000
  • จัดเก็บข้อมูล