สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์

Government
เลขที่ 189 หมู่ 8 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์, ถนนกาฬสินธุ์-ร้ายเอ็ด, ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธิ์, 46000
  • จัดเก็บข้อมูล