บริษัท โอลีน จำกัด

Business Listing
33/21-23, ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110
 • จัดเก็บข้อมูล
 • บริษัทโอลีนจำกัด
  บริษัท โอลีน จำกัด มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได ้น้ำมันโอลีนที่มีมาตรฐานมากด้วยคุณค่าสะอาดบริสุทธ ิ์ในการ กลั่นน้ำมันพืชโอลีนจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 , HACCP และ GMP มาใช้ในกระบวน การผลิตรวมถึงความภาคภูมิใจรับประกันความอร่อยสำหรับการปรุงอาหารจาก " ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ " มอบเครื่องหมายเชลล์ชวนชิมอีกด้วย
 • ผลิตภัณฑ์
  ผลิตภัณฑ์
  • น้ำมันพืช
  • น้ำมันปาล์มโอเลอิน
  • น้ำมันถั่วเหลือง
  • สเตียรีน
  • เนยเทียม
  • ไขมันสำหรับทอด
  • กรดไขมันปาล์ม
  • ไขมันพืช
  • น้ำดื่มโอลีน