บริษัท โอเล็ก ฮ๊อบบี้ จำกัด

Business Listing
490/5, ถนนรามอินทรา กม.5, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, 10230
 • จัดเก็บข้อมูล
 • Business Hours 09.00 น. - 18.00 น.
 • บริษัท โอเล็ก ฮ๊อบบี้ จำกัด
  เป็นธุรกิจนำเข้า สินค้าเครื่องเล่นวิทยุบังคับจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง ภายในประเทศ
 • อุปกรณ์ RC
  • ขายอุปกรณ์ RC 
  • ขายปลีกอุปกรณ์ RC 
  • จำหน่ายอุปกรณ์ RC 
  • ผู้ขายอุปกรณ์ RC 
  • ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ RC 
  • ตัวแทนขายอุปกรณ์ RC 
  • ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ RC 
  • ร้านขายอุปกรณ์ RC 
  • ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ RC 
  • อุปกรณ์ RC 
  • นำเข้าจากต่างประเทศ 
  • รับซ่อมฮอลิคอปเตอร์บังคับ 
  • รับซ่อมรถบังคับ 
  • รับซ่อมเรือบังคับ 
  • รับซ่อมเครื่องบินบังคับ
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4839-A13 Raptor 39 V.2 Combo set ราคา 14,800 
  • ขาย Raptor
  • ขายส่ง Raptor
  • ขายปลีก Raptor
  • จำหน่าย Raptor
  • ร้านขาย Raptor
  • ร้านจำหน่าย Raptor
  • Raptor นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4853-A13 Raptor 50Ti Combo set ราคา 19,800 บาท
  • ผู้จำหน่าย Raptor
  • ผู้ขาย Raptor
  • ตัวแทนจำหน่าย Raptor
  • ตัวแทนขาย Raptor
  • Raptor ราคา
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4712-K10 Mini Titan V.2 ราคา 5,800
  • ขาย Mini Titan
  • ขายส่ง Mini Titan
  • ขายปลีก Mini Titan
  • จำหน่าย Mini Titan
  • ร้านขาย Mini Titan
  • ร้านจำหน่าย Mini Titan
  • Mini Titan นำเข้า
  • Mini Titan ราคา
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4710-K10 Mini Titan V.1 ราคา 3,500
  • ผู้ขาย Mini Titan
  • ผู้จำหน่าย Mini Titan
  • ตัวแทนขาย Mini Titan
  • ตัวแทนจำหน่าย Mini Titan
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5210-F27O เรือ F1 น้ำมัน พร้อมเล่น ราคา 13,800 บาท
  • ขาย เรือ
  • ขายส่ง เรือ
  • ขายปลีก เรือ
  • จำหน่าย เรือ
  • เรือ นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5122-F27 เรือ F1 ไฟฟ้า พร้อมเล่น ราคา 12,800 บาท
  • ขาย เรือไฟฟ้า
  • ขายส่ง เรือไฟฟ้า
  • ขายปลีก เรือไฟฟ้า
  • จำหน่าย เรือไฟฟ้า
  •  เรือไฟฟ้า นำเข้า
  • ตัวแทนจำหน่าย เรือไฟฟ้า
  • ร้านขาย เรือไฟฟ้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5121-F27G เรือ OUTLAW ไฟฟ้าพร้อมเล่นราคา 15,800 บาท
  • ขาย เรือ OUTLAW
  • ขายส่ง เรือ OUTLAW
  • ขายปลีก เรือ OUTLAW
  • จำหน่าย เรือ OUTLAW
  •  เรือ OUTLAW นำเข้า
  • ตัวแทนจำหน่าย เรือ OUTLAW
  • ร้านขาย เรือ OUTLAW
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5123-F27Y เรือไฟฟ้า OUTLAW จูเนียร์ พร้อมเล่น 6,800 บาท
  • ขาย เรือ OUTLAW จูเนียร์
  • ขายส่ง เรือ OUTLAW จูเนียร์
  • ขายปลีก เรือ OUTLAW จูเนียร์
  • จำหน่าย เรือ OUTLAW จูเนียร์
  •  เรือ OUTLAW จูเนียร์ นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5126-F27L เรือ DESPERADO ไฟฟ้าจูเนียร์พร้อมเล่นราคา 6,800 บาท
  • ขาย เรือ DESPERADO จูเนียร์
  • ขายส่ง เรือ DESPERADO จูเนียร์
  • ขายปลีก เรือ DESPERADO จูเนียร์
  • จำหน่าย เรือ DESPERADO จูเนียร์
  • เรือ DESPERADO จูเนียร์ นำเข้า
  • ตัวแทนจำหน่าย เรือ DESPERADO จูเนียร์
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5213-F เรือ Outlaw น้ำมัน พร้อมเล่นราคา 17,500 บาท
  • ขาย เรือ Outlaw 
  • ขายส่ง เรือ Outlaw 
  • ขายปลีก เรือ Outlaw 
  • จำหน่าย เรือ Outlaw 
  • ร้านขาย เรือ Outlaw 
  • เรือ Outlaw นำเข้า
  • ร้านขาย เรือ Outlaw 
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5215-F เรือ DESPERADO  น้ำมันพร้อมเล่น ราคา 17,500 บาท
  • ขาย เรือ DESPERADO 
  • ขายส่ง เรือ DESPERADO 
  • ขายปลีก เรือ DESPERADO 
  • จำหน่าย เรือ DESPERADO 
  • ตัวแทนจำหน่าย เรือ DESPERADO 
  • เรือ DESPERADO นำเข้า
  • ร้านขาย เรือ DESPERADO 
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5220-F เรือดำน้ำ พร้อมเล่น ราคา 26,500 บาท
  • ขาย เรือดำน้ำ
  • ขายส่ง เรือดำน้ำ
  • ขายปลีก เรือดำน้ำ
  • จำหน่าย เรือดำน้ำ
  • ร้านขาย เรือดำน้ำ
  • ตัวแทนจำหน่าย เรือดำน้ำ
  • เรือดำน้ำ นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4530 เครื่องบิน Lazy Tiger Cub   ราคา 4,000 บาท
  • ขาย เครื่องบิน Lazy
  • ขายส่ง เครื่องบิน Lazy
  • ขายปลีก เครื่องบิน Lazy
  • จำหน่าย เครื่องบิน Lazy
  • ตัวแทนขาย เครื่องบิน Lazy
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4571 Rare Bear ARF ราคา 12,500 บาท
  • ขาย Rare Bear
  • ขายส่ง Rare Bear
  • ขายปลีก Rare Bear
  • จำหน่าย Rare Bear
  • ตัวแทนจำหน่าย Rare Bear
  • ร้านขาย Rare Bear
  • Rare Bear นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4568 เครื่องบินราคา Image ราคา 4,900 บาท
  • ขาย เครื่องบินบังคับ
  • ขายส่ง เครื่องบินบังคับ
  • ขายปลีก เครื่องบินบังคับ
  • จำหน่าย เครื่องบินบังคับ
  • ร้านขาย เครื่องบินบังคับ
  • ตัวแทนจำหน่าย เครื่องบินบังคับ
  • เครื่องบินบังคับ นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4557 เครื่องบิน Tiger Bipe ราคา 5,500 บาท
  • ขายเครื่องบิน Tiger Bipe
  • ขายส่งเครื่องบิน Tiger Bipe
  • ขายปลีกเครื่องบิน Tiger Bipe
  • จำหน่ายเครื่องบิน Tiger Bipe
  • ตัวแทนขายเครื่องบิน Tiger Bipe
  • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบิน Tiger Bipe
  • เครื่องบิน Tiger Bipe นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4549 เครื่องบิน G202 40 ราคา 3,360 บาท
  • ขายเครื่องบินบังคับ
  • ขายส่งเครื่องบินบังคับ
  • ขายปลีกเครื่องบินบังคับ
  • จำหน่ายเครื่องบินบังคับ
  • ตัวแทนขายเครื่องบินบังคับ
  • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินบังคับ
  • เครื่องบินบังคับนำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  4344-K22 เครื่องร่อน EHAWK 1500 ราคา 3,800 บาท
  • ขายเครื่องร่อนบังคับ
  • ขายส่งเครื่องร่อนบังคับ
  • ขายปลีกเครื่องร่อนบังคับ
  • จำหน่ายเครื่องร่อนบังคับ
  • ตัวแทนขายเครื่องร่อนบังคับ
  • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องร่อนบังคับ
  • เครื่องร่อนบังคับ นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5556 เรือใบไซส์กลางราคา 4,400 บาท
  • ขายเรือใบบังคับ
  • ขายส่งเรือใบบังคับ
  • ขายปลีกเรือใบบังคับ
  • จำหน่ายเรือใบบังคับ
  • ตัวแทนขายเรือใบบังคับ
  • ตัวแทนจำหน่ายเรือใบบังคับ
  • เรือใบบังคับ นำเข้า
  • บริษัทจำหน่ายเรือใบบังคับ
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5555 เรือใบไซส์ ใหญ่ ลำตัว 1 เมตร ราคา 9,800 บาท
  • ขายเรือใบRC
  • ขายส่งเรือใบRC
  • ขายปลีกเรือใบRC
  • จำหน่ายเรือใบRC
  • ตัวแทนขายเรือใบRC
  • ตัวแทนจำหน่ายเรือใบRC
  • เรือใบRC นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5552 เรือใบไซส์ใหญ่ ลำตัว 1 เมตร ราคา 7,800 บาท
  • ขายเรือใบ
  • ขายส่งเรือใบ
  • ขายปลีกเรือใบ
  • จำหน่ายเรือใบ
  • ตัวแทนขายเรือใบ
  • ตัวแทนจำหน่ายเรือใบ
  • เรือใบ นำเข้า
 • สินค้าจัดโปรโมชั่น
  สินค้าจัดโปรโมชั่น
  5546 เรือใบไซส์ใหญ่ ลำตัว 1 เมตร ราคา 9,800บาท
  • ร้านขายเรือใบบังคับ
  • ร้านจำหน่ายเรือใบบังคับ
  • ผู้ขายเรือใบบังคับ
  • ผู้จำหน่ายเรือใบบังคับ
 • ของเล่นบังคับ
  ของเล่นบังคับ
  • ขายของเล่นบังคับ
  • ขายส่งของเล่นบังคับ
  • ขายปลีกของเล่นบังคับ
  • จำหน่ายของเล่นบังคับ
  • ตัวแทนจำหน่ายของเล่นบังคับ
  • ตัวแทนขายของเล่นบังคับ
  • ร้านขายของเล่นบังคับบ
  • ร้านจำหน่ายของเล่นบังคับ
 • เครื่องเล่นบังคับ
  เครื่องเล่นบังคับ
  • ขายเครื่องเล่นบังคับ
  • ขายส่งเครื่องเล่นบังคับ
  • ขายปลีกเครื่องเล่นบังคับ
  • จำหน่ายเครื่องเล่นบังคับ
  • ตัวแทนขายเครื่องเล่นบังคับ
  • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเล่นบังคับ
  • เครื่องเล่นบังคับนำเข้า
  • เครื่องเล่นบังคับราคาถูก