บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

Business Listing
88 อาคารปาโซ่ ชั้น24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 10500
 • จัดเก็บข้อมูล

ผลิตสังกะสี จำหน่ายสังกะสี

 • บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
  -
 • สินค้า
  สินค้า
  • สังกะสีแผ่น
  • เหล็กรีดร้อน
  • เหล็กแผ่น