บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด

Business Listing
888, ถ.ทางหลวง331 กม.69, อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, 20170
  • Tel 038-442-888
  • Fax 038-442-2888*209
  • จัดเก็บข้อมูล

• จำหน่ายเคมีสิ่งทอ เช่น โพลีเอสเตอร์
• เคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ