พิพิธภัณฑ์สุนทร

Government
82/40, ซอยบางแค 3, แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร, 11600
  • จัดเก็บข้อมูล
  • เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 11.00–17.00 น.

• พิพิธภัณฑ์สุนทร
เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่เก็บรวบรวมของโบราณหลายยุคสมัยของไทยและต่างประเทศ ที่เกิดจากการสะสมของคุณสุนทร ชูโนทัยสวัสดิ์ อาทิเช่น รถมอเตอร์ไซต์ BMW รุ่นสมัยสงครามโลก นาฬิกาโบราณหลายรูปแบบ ตะเกียง โคมไฟ ของเล่นเด็ก จักรเย็บผ้า และเครื่องใช้อื่น ๆ มากมาย

• ค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท