ธนาคารกรุงไทย

Branch Listing
291 หมู่ 4, ถนนเชียงใหม่-พร้าว, ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, 50290
  • Tel 053-353 431
  • Tel 02-111 1111
  • Fax 053-353 430
  • Website www.ktb.co.th
  • จัดเก็บข้อมูล
  • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30