โรงเรียนมหิธรวิทยา

Government
เลขที่ 797 หมู่ 20, ถนนเลี่ยงเมืองลำชี-ปราสาท, ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, 32000
  • จัดเก็บข้อมูล