วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Organisation
1/1, ถนนหลังเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 40000
  • จัดเก็บข้อมูล