วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Government
1046, ถนนสนามบิน, ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 57000
  • Tel 053-713 038
  • Tel 053-718 008
  • Fax 053711 025
  • E-Mail
  • Website www.ctc.ac.th
  • จัดเก็บข้อมูล