วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Organisation
100 หมู่ 5, ถนนทางหลวงชนบท, ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, 95000
  • จัดเก็บข้อมูล