วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Government
100 หมู่ 5, ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, 95000
  • จัดเก็บข้อมูล