สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Government
อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 1, ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, 50260
  • จัดเก็บข้อมูล