วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

Government
223 หมู่ 10, ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, 96000
  • Tel 073-530 908
  • Tel 073-642 721
  • Tel 073-642 722
  • Fax 073-530 909
  • Website www.ncc.ac.th
  • จัดเก็บข้อมูล