โรงเรียนสารภีพิทยาคม

Government
284 หมู่ 2, ถนนเชียงใหม่-ลำพูน, ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, 50140
  • จัดเก็บข้อมูล