โรงเรียนสารภีพิทยาคม

Government
เลขที่ 284 หมู่ที่ 2, ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, 50140
  • จัดเก็บข้อมูล