โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

Government
หมู่ 13 บ้านหนองโป่ง, ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม, 44160
  • Tel 043-781 463
  • Fax 043-781 326
  • E-Mail
  • Website cyp.ac.th
  • จัดเก็บข้อมูล