โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน

Government
หมู่ 6, ถนนอุดร - เลย, ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39170
  • Tel & Fax 042-359 074
  • จัดเก็บข้อมูล