โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

Government
เลขที่ 141 หมู่ 9 บ้านโนนผาแดง, ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี, 41210
  • จัดเก็บข้อมูล