โรงเรียนวัชรวิทยา

Government
เลขที่ 93, ถนนเทศบาล 2, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร, 62000
  • จัดเก็บข้อมูล