สถานีรถไฟลพบุรี

Government
สถานีรถไฟลพบุรี, ถนนนาสรรปราการ, ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, 15000
  • จัดเก็บข้อมูล