สำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย

Government
113, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย, ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง, 93000
  • จัดเก็บข้อมูล