สถานีรถไฟบางกระทุ่ม

Government
สถานีรถไฟบางกระทุ่ม, ตำบลบางกตำบลระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก, 65110
  • จัดเก็บข้อมูล