สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

Government
หมู่ 1, อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่, ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี, 15110
  • Tel 036-471 051
  • Fax 036-471 352
  • E-Mail
  • จัดเก็บข้อมูล