สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

Government
หมู่ 1, อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่, ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี, 15110
  • จัดเก็บข้อมูล