องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น

Government
เลขที่ 189 หมู่ 3, ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, 50210
  • Tel 053-397 698
  • จัดเก็บข้อมูล