โรงเรียนอำนวยวิทย์

Government
เลขที่ 340, ถนนศรีเขื่อนขันธ์, ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 10130
  • จัดเก็บข้อมูล